Quotes

LLICÈNCIES I RECICLATGES 2018/2019
Afiliació de socorristes
(Inclou assessorament esportiu i laboral, i accés a la Borsa de Treball)
1 D’OCTUBRE DEL 2018  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2019 15€
Llicència
(Inclou afiliació a la FCSS, cobertura de Responsabilitat Civil)
1 D’OCTUBRE DEL 2018  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2019 65€
Reciclatge
(Actualització teòric-pràctic. Inclou atorgament de la llicència d’una temporada)
1 D’OCTUBRE DEL 2018  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2019 115€
Reciclatge + Llicència 2018-2020 (NOU)
(Actualització teòric-pràctic. Inclou atorgament de la llicència de 2 temporades)
1 D’OCTUBRE DEL 2018  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2020 150€

 

CURSOS 2018/2019
Formació Bàsica RCP
4 h
50€
DEA + SVB               (SVB = Suport Vital Bàsic)
8 h
100€
Reciclatge DEA
4 h
50€
ASIN II                      (Assistència Sanitaria Immediata Nivell 2)
50 h
225€
Reciclatge ASIN II
4 h
50€
ASIN II + DEA
58 h
275€
MONOGRÀFIC:                    Prevenció en la Pràctica Esportiva
(requisit de la RFESS per a la pràctica esportiva a nivell nacional i internacional)
20 h
(10 h presencials)
80€

 

CERTIFICATS – DUPLICATS
Certificat acreditatiu amb temari 30€
Duplicat carnet diploma o llicència 65€

Una vegada abonat la quota de renovacions, reciclatges, cursos i/o certificats, no es procedirà a fer cap tipus de reintegrament de l’import satisfet.