Quotes

 

LLICÈNCIES I RECICLATGES 2017/2018
Llicència
(Inclou cobertura de Responsabilitat Civil i accés a la Borsa de Treball)
1 D’OCTUBRE DEL 2016  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2017 85€
Reciclatge
(Actualització teòric-pràctic. Inclou atorgament de la llicència)
1 D’OCTUBRE DEL 2016  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2017 120€

 

CURSOS 2017/2018
Formació Bàsica RCP
4 h
50€
DEA + SVB               (SVB = Suport Vital Bàsic)
8 h
120€
Reciclatge DEA
4 h
55€
ASIN II                      (Assistència Sanitaria Immediata Nivell 2)
50 h
220€
Reciclatge ASIN II
4 h
55€
ASIN II + DEA
58 h
300€
MONOGRÀFIC:                    Prevenció en la Pràctica Esportiva
(requisit de la RFESS per a la pràctica esportiva a nivell nacional i internacional)
20 h
(10 h presencials)
100€
Preparació  PROVA ACCÉS  als
CICLES FORMATIUS DE SALVAMENT I SOCORRISME
2 mesos
60€
ENTRENAMENTS PER SOCORRISTES
1 mes
30€

 

CERTIFICATS – DUPLICATS
Certificat acreditatiu amb temari 30€
Duplicat carnet diploma o llicència 65€

Una vegada abonat la quota de renovacions, reciclatges, cursos i/o certificats, no es procedirà a fer cap tipus de reintegrament de l’import satisfet.