DEA & Primers Auxilis

 

DEA (8h)
ESTAT DATA
LLOC
TANCAT
7 ABRIL 2018
Dss  12.00h a 20.00h
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
OBERT
9 JUNY 2018
Dss  12.00h a 20.00h
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
 
RECICLATGE   DEA   (4h)
ESTAT DATA LLOC
TANCAT
10  FEBRER 2018
Dss  16.00h a 20.00h
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
TANCAT
7 ABRIL 2018
Dss  12.00h a 20.00h
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
OBERT
9 JUNY 2018
Dss  12.00h a 20.00h
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
 
DEA + ASIN II (Primers Auxilis)
ESTAT DATA LLOC
TANCAT
 
ABRIL 2017
Dissabtes matí i tarda i Diumenges matí
Instal.lacions annexes Consell Català de l’Esport. C/ Sant Mateu, s/n
Esplugues de Llobregat
OBERT
JUNY 2018
Dissabtes matí i tarda i Diumenges matí
Instal.lacions annexes Consell Català de l’Esport. C/ Sant Mateu, s/n
Esplugues de Llobregat

 

DEA + ASIN II (Primers Auxilis)
Pla d’estudis    (50 hores+ 8 hores)
  1. ASIN II (Primers Auxilis): 38 hores (presencials = 32 hores)
  2. Anatomia: 6 hores (presencials = 6 hores)
  3. Fisiologia: 6 hores (presencials = 6 hores)
  4. DEA: 8 hores (totes presencials)
Avaluació
  1. Avaluació teòrica amb un examen final
  2. Avaluació pràctica que es farà durant les classes presencials
  3. Treball obligatori: és vinculant a l’avaluació i es lliurarà directament al professor abans de finalitzar el curs.